ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Ավագանու անդամների գրավոր հարցերի պատասխաններ

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար պարոն Մ. Մանրիկյանին 05.09.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ պարոն Լ. Զաքարյանին 20.08.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին՝ 06.08.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 02.08.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 02.08.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին՝ 30.07.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ի. Աբգարյանին՝ 30.07.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Մելքոմ Մելքոմյանին՝ 23.07.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Մելքոմ Մելքոմյանին՝ 23.07.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ պարոն Լ. Զաքարյանին՝ 08.07.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 01.07.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 26.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 26.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 26.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 26.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 26.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Եղիազարյանին՝ 20.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամներ Գ. Եղիազարյանին, Հ. Միրզոյանին, Ս. Մկրտչյանին,

Ա. Ջավախյանին՝ 18.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Մ. Պապիկյանին՝ 12.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Վ. Գևորգյանին՝ 12.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Վարդանյանին՝ 12.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամներ Ա. Ջավախյանին, Ս. Մկրտչյանին, Գ. Վարդանյանին՝ 10.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Ջավախյանին՝ 10.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Մնացակայանին՝ 10.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Վ. Գևորգյանին՝ 10.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 06.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամներ Ա. Ջավախյանին, Է. Ավանեսովին, Գ. Վարդանյանին, Ս. Մկրտչյանին,

Ս. Ասատրյանին, Ա. Կարապետյանին, Ա. Հարությունյանին, Լ. Զաքարյանին՝ 04.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Վ. Գևորգյանին՝ 04.06.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Մ. Պապիկյանին՝ 31.05.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Կիրակոսյանին՝ 31.05.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Երիցյանին՝ 30.05.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Հ. Ցիրունյանին՝ 30.05.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Հ. Ցիրունյանին՝ 30.05.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 29.04.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Է. Ավանեսովին՝ 19.04.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 19.04.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 19.04.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության քարտուղար Հ. Առաքելյանին՝ 19.04.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 19.04.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Անտոնյանին՝ 10.04.2019 

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 10.04.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 10.04.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 29.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին 26.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 26.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության քարտուղար Հ. Առաքելյանին՝ 20.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 20.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 20.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին՝ 20.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 20.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 20.03.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 19.03.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին՝  04.03.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 27.02.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 26.02.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 26.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին՝ 25.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 20.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 20.02.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 20.02.2019 

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Ղալեչյանին՝ 20.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 19.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 14.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 14.02.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Գալջյանին՝ 05.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Հ. Առաքելյանին՝ 04.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին՝ 01.02.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 01.02.2019

 ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանին՝ 31.01.2019

 ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ Թ. Վարդանյանին՝ 31.01.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 22.01.2019

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 11.01.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 10.01.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 10.01.2019 

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Ա. Աբովյանին՝ 10.01.2019

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 28.12.2018

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Մանրիկյանին՝ 27.12.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ա. Ղալեչյանին՝ 26.12.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Զաքարյանին՝ 26.12.2018 

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ի. Աբգարյանին՝ 24.12.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ի. Աբգարյանին՝ 20.12.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Պիպոյանին՝ 19.12.2018

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության քարտուղար Հ. Առաքելյանին՝ 19.12.2018

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Ա. Աբովյանին՝ 18.12.2018

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Ա. Աբովյանին՝ 18.12.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Պիպոյանին՝ 13.12.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Գ. Մելքոմ Մելքոմյանին՝ 13.12.2018

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Ա. Աբովյանին՝ 12.12.2018

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության ղեկավար Ա. Աբովյանին՝ 11.12.2018 

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Ա. Ներսիսյանին՝ 10.12.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Լ. Կիրակոսյանին՝ 29.11.2018

ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար Դ. Խաժակյանին՝ 29.11.2018

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության անդամ Մ. Հարությունյանին՝ 29.11.2018

ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ Ի. Աբգարյանին՝ 20.11.2018

ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ Ա. Սամսոնյանին՝ 07.11.2018

ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ Ա. Սամսոնյանին՝ 06.11.2018

ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ Ա. Սամսոնյանին՝ 01.11.2018