ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արաբկիրի համատիրություններ

«Շենքերի կառավարում» համատիրություն
Նախագահ` Ղազարյան Վլադիմիր
Հեռախոս` 22-66-72

Թիվ 1 մասնաճյուղ
պետ` Մովսիսյան Աշոտ
Հեռախոս` 26-92-79

Թիվ 2 մասնաճյուղ
պետ` Գրիգորյան Գուրգեն
Հեռախոս` 22-67-75

Թիվ 3 մասնաճյուղ
պետ` Բադալյան Սարո
Հեռախոս` 27-07-95, 27-60-05,

Թիվ 5 մասնաճյուղ
պետ` Երիցյան Արմեն
Հեռախոս` 22-98-98, 26-99-77

«Քնար» համատիրություն
Նախագահ` Գևորգյան Աշոտ
Հեռախոս` 23-78-00

«Արեգ» համատիրություն
Նախագահ` Մովսիսյան Աշոտ
Հեռախոս` 23-22-68

«Այգեձոր» համատիրություն
Նախագահ` Գյուլումյան Արտաշ
Հեռախոս` 22-65-39

«Ռշտունիք» համատիրություն
Նախագահ` Ռշտունի Դերենիկ
Հեռախոս` 28-75-56

«Արև» համատիրություն
Նախագահ` Սարգսյան Սուսաննա
Հեռախոս` 22-34-51

«Փափազյան 11» համատիրություն
Նախագահ` Մարգարյան Մարիամ
Հեռախոս` 27-10-08

«Արաբկիր 51 փող. 3շ.» համատիրություն
Նախագահ` Թոռչյան Համլետ
Հեռախոս` 20-60-61

«Արաբկիր 51 փող. 9շ.» համատիրություն
Նախագահ` Կոստանյան Հայկ
Հեռախոս` 20-28-64

«Կաթնատուն» համատիրություն
Նախագահ՝Սարդարյան Տատյանա
Հեռախոս՝22-00-82

 

«Արաբկիր 005» համատիրություն
Նախագահ՝ Ոսկքնյան Գագիկ
Հեռախոս՝28-77-17