ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Ավանի համատիրություններ

«Ավան» համատիրություն
Նախագահ` Խաչատրյան Կարինե
Հասցե` Խուդյակով փող., <<Մանկ. աշխ.>> 2‐րդ հարկ
Հեռախոս` 61-15‐54

«Ավան‐3» համատիրություն
Նախագահ` Վարդանյան Անդրանիկ
Հասցե` Խուդյակով փող., ՙՄանկ. աշխ.՚ 2‐րդ հարկ
Հեռախոս` 62‐52‐03

«Ավան‐4» համատիրություն
Նախագահ` Մկրտչյան Մանվել
Հասցե` Խուդյակով փող., <<Մանկ. աշխ.>> 2‐րդ հարկ
Հեռախոս` 093-33‐31‐81

«Դուրյան» համատիրություն
Նախագահ` Հովհաննիսյան Նինա
Հասցե` Խուդյակով փող., ՙՄանկ. աշխ.՚ 2‐րդ հարկ
Հեռախոս` 61‐56‐50

«Ավան‐1» համատիրություն
Նախագահ` Լևոնյան Արայիկ
Հասցե` Խուդյակով փող., <<Մանկ. աշխ.>> 2‐րդ հարկ
Հեռախոս` 61‐56‐50

«Չարենց» համատիրություն
Նախագահ` Դիմաքսյան Արթուր
Հասցե` Խուդյակով փող., ՙՄանկ. աշխ.՚ 2‐րդ հարկ
Հեռախոս` 61‐56‐50

«Նարեկ» համատիրություն
Նախագահ` Մանուչարյան Առնակ
Հասցե` Ավան‐Առինջ, 1‐ին մ/շ, թիվ7 մ/մանկ
Հեռախոս` 62‐13‐48

«Ավան‐Առինջ» 1-ին մ/շ համատիրություն
Նախագահ` Քարամյան Մարիետա
Հասցե` Ավան‐Առինջ, 1‐ին մ/շ, թիվ7 մ/մանկ.
Հեռախոս` 62‐70‐14

«Տապան» համատիրություն
Նախագահ` Օհանյան Էդիկ
Հասցե` Ավան‐Առինջ, 1‐ին մ/շ, 1/8
Հեռախոս` 091-65‐80‐48

«Ավան‐Առինջ-1». համատիրություն
Նախագահ` Քարամյան Մարիետա
Հասցե` Ավան‐Առինջ,1‐ին մ/շ, թիվ7 մ/մանկ.
Հեռախոս` 62‐70‐14

«Աճառյան» համատիրություն
Նախագահ` Այվազյան Արամ
Հասցե` թիվ4 մ/մանկ
Հեռախոս` 61‐32‐75