ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կոմունալ տնտեսություն

Վարչության գործառույթներ
Կոմունալ տնտեսություն

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

 

Երևան քաղաքի խմելու ջրի մատակարարումն ու ջրահեռացումը իրականացնում է «Երևան Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որն իր գործունեությունն իրականացնում է ՀՀ կառավարության և ֆրանսիական «Վեոլիա Օ-Քոմփանի Ժեներալ դեզ Օ» ընկերության միջև կնքված Վարձակալության պայմանագրի համաձայն։
Մայրաքաղաքում ջուրը սպառողին բաշխվում Է 1964 կմ երկարությամբ բաշխիչ ցանցի և 223,5 հազ. խմ տարողությամբ 23 Օրվա կարգավորիչ ջրավազանների (ՕԿՋ) և 803 կմ երկարությամբ մայրուղային ջրատարների միջոցով։
Երևան քաղաքի ջրամատակարարման համակարգն ունի 9 ջրաղբյուր, 103 կապտաժային կառույց, 81 արտեզյան հորատանցք, 5 խոշոր պոմպակայան, 29 խորքային հորատանցք։
Վարձակալության պայմանագրի իրականացման 9 տարիների ընթացքում զգալիորեն բարելավվել է Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգը, այն դարձել է առավել արդյունավետ և կառավարելի: Լուրջ նվաճումներ են արձանագրվել հատկապես Երևան քաղաքի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի գոտիավորման աշխատանքների, ցանցի կառավարման բարելավման, վթարների, հոսակորուստների և ապօրինությունների կանխման և դրա շնորհիվ՝ ջրամատակարարման շարունակականության ցուցանիշի բարելավման գործընթացում։
2015թ. ապրիլի 15-ից ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի համապատասխան որոշման համաձայն՝ Երևան քաղաքում ջրամատակարարման նվազագույն տևողությունը կազմում է 17 ժամ, ընդ որում`բաժանորդների 80%-ն ապահովված է շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ, 20%-ը` առնվազն 17 ժամ ջրամատակարարմամբ:
Արձանագրված բարելավումների հարցում իր էական ազդեցությունն է ունեցել Համաշխարհային բանկի վարկավորման հաշվին 2006-2011թթ. «Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրի» արդյունավետ իրականացումը:
Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգը ժամանակակից միջազգային ստանդարտներին համապատասխանեցնելու և համակարգի կառավարման կատարելագործումն ապահովելու համար անհրաժեշտ էր շարունակել ներդրումային ծրագրերի իրականացումը:
Այդ նպատակով Վարձատուի կողմից նախաձեռնվել է երկու` Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության և Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող երկու նոր վարկային ծրագրերի իրականացումը, որոնց մեկնարկը նախատեսված էր 2014-2015 թվականներին:

 

 

2018թ. Երևան քաղաքի լուսավորման ենթակա փողոցների, նրբանցքների և բակային տարածքների վերաբերյալ

 

 

Սանիտարական մաքրում և աղբահանությունԲաժնի և «օպերատիվ շտաբի» աշխատակիցներն ամենօրյա հսկողություն են իրականացրել սանիտարական մաքրման ընկերությունների կողմից մայրաքաղաքի փողոցների, մայթերի, հրապարակների, բակային և ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքների սանիտարական մաքրման, ինչպես նաև 4865 բազմաբնակարան շենքերից և մոտ 55000 մասնավոր տնատիրություններից իրականացվող աղբահանության աշխատանքների կատարման որակի նկատմամբ։
Մրցույթում հաղթող ճանաչված արտասահմանյան «Սանիթեք» ընկերության կողմից մայրաքաղաքում տեղադրվել է շուրջ 8000 հատ 1100լ տարողությամբ անվավոր կոնտեյներ:
2018թ. Երևանի վարչական տարածքից հավաքվել և տարբեր աղբավայրեր է տեղափոխվել շուրջ 100000 տոննա կենցաղային աղբ:
Երևանի քաղաքապետարանի և մրցույթում հաղթող ճանաչված «Դավարս» ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագրի համաձայն՝ ս.թ. ապրիլի 1-ի դրությամբ մայրաքաղաքի 12 վարչական շրջաններից հավաքվել և աղբավայր է տեղափոխվել շուրջ 5700 խմ շինարարական աղբ, մաքրվել է բազմաբնակարան շենքերի աղբամուղերի 1800 խցանում, վերանորոգվել է 250 աղբամուղի աղբընդունիչ և պարբերաբար իրականացվել է աղբամուղերի աղտահանման ծառայություն։
Միաժամանակ, մարտ-ապրիլ ամիսներին իրականացվել են Գետառ և Ողջաբերդ գետերի հուների մաքրման աշխատանքները:
Մայրաքաղաքում գոյացած շինարարական աղբը, Երևանի քաղաքապետի 30.06.2016թ. հ.2391-Ա որոշման համաձայն, տեղափոխվում է Սպանդարյան արդյունաբերական հանգույցի խճաքարերի արտադրության քարհանքից առաջացած անօգտագործելի տարածք, ինչը շահագործվում է «Դավարս» ՍՊԸ-ի կողմից:
Բաժնի մասնագետներն ամեն օր ուսումնասիրում, քննարկում և պատասխանում են բազմաթիվ գրությունների, քաղաքացիների դիմում-բողոքների, հեռախոսազանգերի, ինչպես նաև «Թեժ գծի» հեռախոսահամարներով ստացված ահազանգերին։Նուբարաշենի աղբավայրի վերաբերյալՆուբարաշենի քաղաքային աղբավայրը գտնվում է Նուբարաշենի խճուղու հ.4 հասցեում, որը գործարկվել է 1950-ական թվականներից: Այն գտնվում է մայրաքաղաքի կենտրոնից մոտ 9-10 կմ հեռավորության վրա և զբաղեցնում է 52.3 հա տարածք։
Ներկա դրությամբ մայրաքաղաքի տարածքից քաղաքային աղբավայր է տեղափոխվում օրական միջին հաշվով շուրջ 1000-1200 տոննա ( տարեկան՝
365-440 հազար տոննա) կենցաղային և այլ բնույթի աղբ։
Կենցաղային աղբը վերամշակման կամ տեսակավորման չի ենթարկվում, այլ խտացվում և վնասազերծվում է` ծածկվելով 25-30 սմ հողի շերտով։
2009թ. մարտի 10-ին Երևանի քաղաքապետարանը ճապոնական «Շիմիձու» կորպորացիայի հետ կնքել է համաձայնագիր՝ Նուբարաշենի թափոնակուտակիչում կենսագազի հավաքման և այրման ծրագրի վերաբերյալ, որը կնպաստի աղբավայրում ջերմային գազերի արտանետումը նվազեցնելու, բնապահպանական, շրջակա միջավայրի բարելավման և սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարելավմանը։
Ներկայումս Նուբարաշենի գործող թափոնակուտակիչում՝ մոտ 8 հա տարածքում, փորված հորատանցքերով և հորիզոնական գազամուղերով մխոցների միջոցով մեթան գազը մղվում է կենտրոնական ուղղահայաց խողովակ (ջահ) և այրվում։ Տարածքը ծածկված է հերմետիկ թաղանթով և հողի շերտով։ Ծրագրի իրականացման տևողությունը 16 տարի է։ Պայմանագրի գործողության ժամանակահատվածում՝ մինչև 2023 թվականը, ըստ հաշվարկների, պետք է իրականացվի 512 հազար տոննա СO2 գազին համարժեք արտանետումների սերտիֆիկացված կրճատում։
Ծրագրի ֆինանսավորումը, ներառյալ բոլոր տարիներին, ինչպես նաև համակարգի պահպանման և շահագործման ծախսերը կիրականացնի ճապոնական կողմը։ Կառույցը հանձնվել է հայկական կողմին՝ որպես սեփականություն, և շահագործումն իրականացնում է «Նոր բարեկարգում» ՓԲԸ-ն։