ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կոմունալ տնտեսություն

Վարչության գործառույթներ
Կոմունալ տնտեսություն

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

 

Երևան քաղաքի խմելու ջրի մատակարարումն ու ջրահեռացումը իրականացնում է «Երևան Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որն իր գործունեությունն իրականացնում է ՀՀ կառավարության և ֆրանսիական «Վեոլիա Օ-Քոմփանի Ժեներալ դեզ Օ» ընկերության միջև կնքված Վարձակալության պայմանագրի համաձայն։
Մայրաքաղաքում ջուրը սպառողին բաշխվում Է 1964 կմ երկարությամբ բաշխիչ ցանցի և 223,5 հազ. խմ տարողությամբ 23 Օրվա կարգավորիչ ջրավազանների (ՕԿՋ) և 803 կմ երկարությամբ մայրուղային ջրատարների միջոցով։
Երևան քաղաքի ջրամատակարարման համակարգն ունի 9 ջրաղբյուր, 103 կապտաժային կառույց, 81 արտեզյան հորատանցք, 5 խոշոր պոմպակայան, 29 խորքային հորատանցք։
Վարձակալության պայմանագրի իրականացման 9 տարիների ընթացքում զգալիորեն բարելավվել է Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգը, այն դարձել է առավել արդյունավետ և կառավարելի: Լուրջ նվաճումներ են արձանագրվել հատկապես Երևան քաղաքի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի գոտիավորման աշխատանքների, ցանցի կառավարման բարելավման, վթարների, հոսակորուստների և ապօրինությունների կանխման և դրա շնորհիվ՝ ջրամատակարարման շարունակականության ցուցանիշի բարելավման գործընթացում։
2015թ. ապրիլի 15-ից ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի համապատասխան որոշման համաձայն՝ Երևան քաղաքում ջրամատակարարման նվազագույն տևողությունը կազմում է 17 ժամ, ընդ որում`բաժանորդների 80%-ն ապահովված է շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ, 20%-ը` առնվազն 17 ժամ ջրամատակարարմամբ:
Արձանագրված բարելավումների հարցում իր էական ազդեցությունն է ունեցել Համաշխարհային բանկի վարկավորման հաշվին 2006-2011թթ. «Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրի» արդյունավետ իրականացումը:
Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգը ժամանակակից միջազգային ստանդարտներին համապատասխանեցնելու և համակարգի կառավարման կատարելագործումն ապահովելու համար անհրաժեշտ էր շարունակել ներդրումային ծրագրերի իրականացումը:
Այդ նպատակով Վարձատուի կողմից նախաձեռնվել է երկու` Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության և Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող երկու նոր վարկային ծրագրերի իրականացումը, որոնց մեկնարկը նախատեսված էր 2014-2015 թվականներին:

 

«Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից «Պահպանման և վերանորոգման ընդլայնված

աշխատանքներ» 2016թ. ծրագրով կատարված աշխատանքների

Ց Ա Ն Կ


Վարկային ծրագրեր


Հայաստանի Հանրապետության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարությունների միջև 2007թ. մայիսի 27-ին կնքված Համաձայնագրի համաձայն` Ֆրանսիայի կառավարության կողմից Երևանի խմելու ջրի համակարգի բարելավման և կեղտաջրերի մաքրման ծրագրի իրականացման համար Զարգացող Երկրների Պահուստային Ֆոնդից /ԶԵՊՖ/ տրամադրվել է 24,9 մլն եվրո, ինչպես նաև 2.4 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման գումարներից։
Վարկային ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է.
Երևան քաղաքի կեղտաջրերի մաքրման «Աերացիա» կայանի վերականգնման աշխատանքներ, որոնք կիրականացվեն 2 փուլով.
ա/ Կարճաժամկետ` մեխանիկական մաքրման համակարգի վերականգնում և առաջնային տիղմի մշակում՝ բնապահպանական նորմերի պահանջները ժամանակավոր բավարարելու համար:
բ/ Երկարաժամկետ, որը ենթադրում է կենսաբանական և ֆիզիկաքիմիական մաքրումներով ընդարձակել առաջնային մաքրումը՝ միջազգային նորմերը բավարարելու համար:
Ծրագրով նախատեսված է 10,186 մլն. եվրո գումարով սարքավորումների ու ապրանքանյութական արժեքների ձեռքբերման և շինարարական աշխատանքներ։
Ֆրանսիական «Սադե ԲԸ» հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից կայանի տարածքում իրականացվում են ընդունման խցի, պարզարանների, ճաղավանդակների և ճարպի հեռացման ու ավազորսիչների կառուցվածքների հողային, հիմքերի ամրանավորման և բետոնացման աշխատանքներ և ենթակայանի կառուցման աշխատանքներ:
Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցի վերականգնման և բարելավման գծով 11.59 մլն. եվրո գումարի աշխատանքներն ավարտվել են 2015 թվականին.
Ծրագրով նախատեսված 23 հասցեներում վերակառուցվել են d=90-500մմ տրամագծով 5210 գծմ երկարությամբ կոյուղագծեր։
Ծրագրի շրջանակներում Երևան քաղաքի Նորագավիթ, Շահումյան /Ախպարաշեն/, Կիլիկիա, Քանաքեռ-Զեյթուն և Դավթաշեն թաղամասերում կատարվել են ջրագծերի փոխարինման աշխատանքներ՝ փաստացի փոխարինվել է 107027 գծմ երկարությամբ ջրագիծ և տեղադրվել է 6278 ջրաչափական հոր:
Ջրամատակարարման ամբողջ ցանցի հեռակառավարման ՍԿԱԴԱ համակարգերի տեղադրման 1.77 մլն եվրո գումարի աշխատանքներ
Ներմուծվել են 697366 եվրո ընդհանուր արժողությամբ սարքավորումներ և կատարվել են 278811 եվրո ընդհանուր արժողությամբ աշխատանքներ:
Ծրագրի նպատակն է՝ «Երևան Ջուր» ՓԲԸ գրասենյակում ստեղծել ավտոմատ կառավարման հանգույց, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն տեղեկատվություն ստանալ ջրամատակարարման ցանցում ջրի հոսքի և ճնշումների մասին, այլև ավտոմատացված կերպով դրանք կառավարել։
Ծրագրի շրջանակներում քլորակայաններում, բաշխիչ ցանցում, ջրատարների վրա,
ՕԿՋ-ներում և պոմպակայաններում տեղադրվել են հեռակառավարման սարքավորումներ, ինչպես նաև ծախսաչափեր և ճնշման կարգավորիչներ։
Մասնավորապես Խարբերդ-Գառնի ջրատարի վրա SCADA-ի շրջանակներում տեղադրվել է 300մմ տրամագծով եվրոպական հայտնի Klaval ֆիրմայի արտադրության մուտքի կարգավորիչ փական, որը հնարավորություն կտա ապահովել կայուն ճնշում, նվազեցնել վթարների հավանականությունը և բարձրացնել շահագործման հուսալիությունը։

Երևանի ջրամատակարարման բարելավման համար անհրաժեշտ Առաջնահերթ ներդրումների իրականացման համար` Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի (ՎԶԵԲ) աջակցությամբՀայաստանի հանրապետությանը տրամադրվել են 21 մլն ԱՄՆ դոլարի վարկային և դրամաշնորհային միջոցներ: Ծրագիրը ֆինանսավորվում է հետևյալ երեք աղբյուրներից.
• Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկ (ՎԶԵԲ)՝ 7 մլն ԱՄՆ դոլար
• Եվրոպական ներդրումային բանկ (ԵՆԲ)՝ 7 մլն ԱՄՆ դոլար,
• ԵՄ հարևանության ներդրումային գործիք (ՀՆԳ)՝ 7 մլն ԱՄՆ դոլար դրամաշնորհ:
Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի միջև «Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի» վարկային Համաձայնագիրը ստորագրվել է 2013թ. հուլիսի 19-ին, որի իրականացման ժամկետը սահմանված է 3 տարի։
Ծրագրով նախատեսվում է՝ ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի շուրջ 152կմ ընդհանուր երկարությամբ առանձին հատվածների վերականգնում՝ 10245000 ԱՄՆ դոլար արժեքով և 30 բակային նոր պոմպակայանների կառուցում՝ 1197000 ԱՄՆ դոլար արժեքով։
Պոմպակայանների գծով պայմանագիրը կնքվել է «Հորիզոն»ՍՊԸ-ի հետ, որը հանդիսանում է «Գրունդֆոս» ընկերության տեղական ներկայացուցիչը: Պայմանագիրը ներառում է պոմպակայանների նախագծման և կառուցման աշխատանքներ՝ հետևյալ հասցեներում.

Ծրագրով նախատեսված 30 պոմպակայանից 20 հասցեներում աշխատանքներն ավարտված են և ներկա դրությամբ պոմպակայանները շահագործվում են, իսկ 10 հասցեներում կատարվում են սարքավորումների տեղակայման աշխատանքներ, որոնք կավարտվեն ս/թ մայիսի 20-ին։
2016թ. մարտ-ապրիլ ամիսների ընթացքում «Պահպանման և վերանորոգման ընդլայնված աշխատանքների» 2016թ.ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են 440 գծմ երկարությամբ ջրագծերի, 684 գծմ երկարությամբ կոյուղագծերի, 41 կոյուղու դիտահորերի և 50 անհատական ջրաչափական հորերի վերակառուցման աշխատանքներ` հետևյալ հասցեներում.

  

«Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից «Պահպանման և վերանորոգման ընդլայնված աշխատանքներ» 2016թ. ծրագրով իրականացվող աշխատանքներ

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում «Պահպանման և վերանորոգման ընդլայնված աշխատանքների» 2016թ.ծրագրի շրջանակներում «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվել են 346 գծմ երկարությամբ ջրագծերի, 180 գծմ երկարությամբ կոյուղագծերի, 15 կոյուղու դիտահորերի և 55 ջրաչափական հորերի վերակառուցման աշխատանքներ։

 

 Երևան քաղաքում 2016 թվականին «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող ներդրումային ծրագիր 

 

2016 թվականին Երևան քաղաքի լուսավորման ենթակա փողոցների, նրբանցքների և բակային տարածքների ցանկ

 

 

Սանիտարական մաքրում և աղբահանություն

 

Բաժնի և «օպերատիվ շտաբի» աշխատակիցները ամենօրյա հսկողություն են իրականացրել սանիտարական մաքրման ընկերությունների կողմից մայրաքաղաքի փողոցների, մայթերի, հրապարակների, բակային և ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքների սանիտարական մաքրման, ինչպես նաև թվով 4865 բազմաբնակարան շենքերից և մոտ 55000 մասնավոր տնատիրություններից իրականացվող աղբահանության աշխատանքների կատարման որակի նկատմամբ։
Մրցույթում հաղթող ճանաչված արտասահմանյան «Սանիթեք» ՍՊ ընկերության կողմից ներկա պահին իրականացվում է Երևան քաղաքի Կենտրոն, Դավթաշեն, Աջափնյակ, Մալաթիա-Սեբաստիա, Արաբկիր, Նորք-Մարաշ, Շենգավիթ, Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքները, որոնց արդյունքում տեղադրվել է եվրոպական չափանիշներին համապատասխան մոտ 7000 հատ 1100լ տարողությամբ անվավոր կոնտեյներներ:
2016թ. Երևանի վարչական տարածքից հավաքվել և տարբեր աղբավայրեր է տեղափոխվել շուրջ 104.400 տոննա կենցաղային աղբ, որից 60.000 տոննան՝ Նուբարաշենի աղբավայր։
Երևանի քաղաքապետարանի հետ 31.07.2014թ. կնքված հ.ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-14/82 պայմանագրի համաձայն՝ ս/թ մայիսի 1-ի դրությամբ մայրաքաղաքի 12 վարչական շրջաններից հավաքվել և աղբավայր է տեղափոխվել շուրջ 7500 խմ շինարարական աղբ, մաքրվել է բազմաբնակարան շենքերի աղբամուղերի 1800 խցանում, վերանորոգվել է 250 հատ աղբամուղի աղբընդունիչ և իրականացվել է շուրջ 8.800 հատ աղբամուղերի աղտահանման ծառայություն։
Բաժնի մասնագետներն ամեն օր ուսումնասիրում, քննարկում և պատասխանում են բազմաթիվ գրությունների, քաղաքացիների դիմում-բողոքների, հեռախոսազանգերի, ինչպես նաև «Թեժ գծի» հեռախոսահամարներով ստացված ահազանգերին։

 

  Նուբարաշենի աղբավայրի վերաբերյալ

 

Նուբարաշենի քաղաքային աղբավայրը գտնվում է Նուբարաշենի խճուղու հ.4 հասցեում, որը գործարկվել է 1950-ական թվականներից: Այն գտնվում է մայրաքաղաքի կենտրոնից մոտ 9-10 կմ հեռավորության վրա և զբաղեցնում է 52.3 հա տարածք։
Ներկա դրությամբ մայրաքաղաքի տարածքից քաղաքային աղբավայր է տեղափոխվում օրական միջին հաշվով շուրջ 850-900 տոննա (որը տարեկան՝ 300-220 հազար տոննա) կենցաղային և այլ բնույթի աղբ։
Կենցաղային աղբը վերամշակման կամ տեսակավորման չի ենթարկվում, այլ խտացվում և վնասազերծվում է` ծածկվելով 25-30 սմ հողի շերտով։
2009թ. մարտի 10-ին Երևանի քաղաքապետարանը ճապոնական «Շիմիձու» կորպորացիայի հետ կնքել է համաձայնագիր՝ Նուբարաշենի թափոնակուտակիչում կենսագազի հավաքման և այրման ծրագրի վերաբերյալ, որը կնպաստի աղբավայրում ջերմային գազերի արտանետումը նվազեցնելու, բնապահպանական, շրջակա միջավայրի բարելավման և սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարելավմանը։
Ներկայումս Նուբարաշենի գործող թափոնակուտակիչում՝ մոտ 8 հա տարածքում, փորված հորատանցքերով և հորիզոնական գազամուղերով մխոցների միջոցով մեթան գազը մղվում է կենտրոնական ուղղահայաց խողովակ (ջահ) և այրվում։ Տարածքը ծածկված է հերմետիկ թաղանթով և հողի շերտով։ Ծրագրի իրականացման տևողությունը 16 տարի է։ Պայմանագրի գործողության ժամանակահատվածում՝ մինչև 2023 թվականը, ըստ հաշվարկների, պետք է իրականացվի 512 հազար տոննա СO2 գազին համարժեք արտանետումների սերտիֆիկացված կրճատում։
Ծրագրի ֆինանսավորումը, ներառյալ բոլոր տարիներին, ինչպես նաև համակարգի պահպանման և շահագործման ծախսերը կիրականացնի ճապոնական կողմը։ Կառույցը հանձնվել է հայկական կողմին՝ որպես սեփականություն, և շահագործումն իրականացնում է «Նոր բարեկարգում» ՓԲԸ-ն։