ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շինարարություն և բարեկարգում

Վարչության գործառույթներ

Փողոցների բարեկարգում

 

Մայրաքաղաքում կատարվում են փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկի փոսային նորոգան աշխատանքները:
2018թ. ծրագրերով կշարունակվեն մայրաքաղաքի փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման, փոսային նորոգման և ճաքալցման, հողային պաստառով (գրունտային) փողոցների հիմնանորոգման, մայթերի սալիկապատման և մետաղական ցանկապատերի ուղղման, ներկման աշխատանքները:
Սկսվել են ոռոգման ցանցերի կառուցման աշխատանքները՝ Մոսկովյան փողոցի Նալբանդյան փողոց-Մաշտոցի պողոտա հատվածում, Մանանդյան և Շիրակ փողոցներում:
Ընթանում են Մաշտոցի պողոտա-Գր.Լուսավորիչ տրանսպորտային հանգույցի թունելային հատվածի բարեկարգման աշխատանքները:
Սկսվել են «Զվարթնոց» օդանավակայանից մինչև Արգավանդ կամուրջ ճանապարհահատվածի բարեկարգման և դիզայներական ձևավորման աշխատանքները:
Ընթանում են եզրաքարերի վերանորոգման, հենապատերի ընթացիկ նորոգման, մայթերի սալիկապատման և թեքահարթակների կառուցման աշխատանքները։
2018թ. ծրագրերով շահագործվում են 35 ջրային կառույցներ: Ս.թ. ապրիլի 7-ից գործարկվել են մայրաքաղաքի շատրվանները:
Պահպանման ծառայություններ են մատուցվում և շահագործվում են Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում ընդգրկված 37 կամուրջները, ուղեանցերը, տրանսպորտային հանգույցները, վերգետնյա անցումները և կամրջային կառույցները։

 

Շենքերի բարեկարգում

 

2018թ. ծրագրով նախատեսված բազմաբնակարան շենքերի շքապատշգամբների վերանորոգման աշխատանքներ կիրականացվեն թվով 147 հասցեներում:
Ընթանում են Գ.Նժդեհի հ.56ա և Ֆուչիկի հ.23 (2-րդ փուլ) 3-րդ աստիճանի վնասվածության բազմաբնակարան շենքերի վերականգնման-ամրացման աշխատանքները:

 

Հանգստի գոտիների ստեղծում

 

Մայրաքաղաքի կանաչ գոտու պահպանման և ավելացման նպատակով կիրականացվեն հանգստի գոտիների ստեղծման, ինչպես նաև գործող զբոսայգիների, պուրակների վերակառուցման և բարեկարգման աշխատանքները։
Իրականացվում են Էրեբունի-Երևանի 2750-ամյակի այգու բարեկարգման և Էրեբունի-Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակի այգու հիմնելու աշխատանքները:
Վերակառուցման և բարեկարգման աշխատանքներ կիրականացվեն նաև Կոմիտասի անվան Պանթեոնի հարակից այգում:

 

 

 Կրթական, արտադպրոցական, առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում

 

2018թ. վերանորոգման աշխատանքներ կիրականացվեն 40 մանկապարտեզներում, որից 19-ը՝ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի հետ համագործակցությամբ։
Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրով այժմ վերանորոգման աշխատանքներ են ընթանում 14 մանկապարտեզներում:
Տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ են սկսվել 2 պոլիկլինիկաներում, ևս 8-ում կատարվում են նախապատրաստական աշխատանքներ:

 

Բակային տարածքների բարեկարգում

 

Երևանի բակային տարածքներում առկա է 132 ֆուտբոլի դաշտ: Երևանի քաղաքապետարանի 2018թ. ծրագրով կշարունակվեն վարչական շրջանների տարածքներում մինի ֆուտբոլի դաշտերի կառուցման աշխատանքները, նախատեսվում է կառուցել ևս 6 դաշտ, որից 2-ում՝ Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Տիչինայի 2-րդ նրբանցքի հ.121 դպրոցի բակում և Էրեբունի վարչական շրջանի Խաղաղ Դոնի հ.27 շենքի բակում դաշտերի կառուցման աշխատանքները ընթանում են, և 1-ում՝ Դավթաշեն վարչական շրջանի 3-րդ թաղամասի հ.7 հանրակացարանի և հ.6/2 շենքի բակում մինի-ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքների գնման գործընթացը մրցութային փուլում է:

 


Հուշարձանների վերանորոգում և պահպանում

 

Երևանի քաղաքապետարանի 2018թ. ծրագրով կիրականացվեն Երևան քաղաքի հուշարձանների պատվանդանների վերանորոգման աշխատանքները:
Արամի փողոցում ավարտման փուլում են պետական, հասարակական գործիչ Արամ Մանուկյանի հուշարձանի պատվանդանի կառուցման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքները:

 

Լուսանկարներ