ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շինարարություն և բարեկարգում

Վարչության գործառույթներ

Փողոցների բարեկարգում

 

Մայրաքաղաքում բարենպաստ եղանակային պայմանների ժամանակ կատարվում են փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկի փոսային նորոգան աշխատանքները:
2018թ.ծրագրերով կշարունակվեն մայրաքաղաքի փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման, փոսային նորոգման և ճաքալցման, հողային պաստառով փողոցների հիմնանորոգման, մայթերի սալիկապատման և մետաղական ցանկապատերի ուղղման, ներկման աշխատանքները:
Կիրականացվեն Մոսկովյան փողոցի (Նալբանդյան փողոց-Մաշտոցի պողոտա հատված) հիմնանորոգումը:
Սկսվել են եզրաքարերի վերանորոգման, հենապատերի ընթացիկ նորոգման, և թեքահարթակների կառուցման աշխատանքները։
2018թ. ծրագրերով շահագործվելու և սպասարկվելու է 35 ջրային կառույց: Առայժմ՝ ձմռան ամիսներին, շատրվանները կոնսրվացված են, գործարկվում է «Կարապի լիճ» սահադաշտը։
Պահպանման ծառայություններ են մատուցվում և շահագործվում է Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում ընդգրկված 37 կամուրջ, ուղեանց, տրանսպորտային հանգույց, վերգետնյա անցում և կամրջային կառույց։

 

Շենքերի բարեկարգում

 

2018թ. ծրագրով կշարունակվեն նաև բազմաբնակարան շենքերի շքապատշգամբների վերանորոգումը. նախատեսված է վերանորոգել 147 պատշգամբ:
Սկսվել են Գ.Նժդեհի հ.56ա և Ֆուչիկի հ.23 (2-րդ փուլ) 3-րդ աստիճանի վնասվածության բազմաբնակարան շենքերի վերականգնումմ-ամրացումը:

 

Հանգստի գոտիների ստեղծում

 

Մայրաքաղաքի կանաչ գոտու պահպանման և ավելացման նպատակով կիրականացվեն հանգստի գոտիների ստեղծման, ինչպես նաև գործող զբոսայգիների, պուրակների վերակառուցման և բարեկարգման աշխատանքները։

 

Կրթական, արտադպրոցական, առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում

 

2018թ. վերանորոգման աշխատանքներ կիրականացվեն 40 մանկապարտեզներում, որից 19-ը` ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի հետ համագործակցությամբ։
Տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ կիրականացվեն 10 համաբուժարանում:

 

Բակային տարածքների բարեկարգում

 

Երևանի բակային տարածքներում առկա է 132 ֆուտբոլի դաշտ: Երևանի քաղաքապետարանի 2018թ. ծրագրով կշարունակվեն վարչական շրջանների տարածքներում ֆուտբոլի փոքր դաշտերերի կառուցումը, նախատեսվում է կառուցել ևս 6 դաշտ։

 

Հուշարձանների վերանորոգում և պահպանում

 

Արամի փողոցում պետական, հասարակական գործիչ Արամ Մանուկյանի հուշարձանի տեղադրման նպատակով սկսվել են պատվանդանի կառուցման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքները:

 

Լուսանկարներ