ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շինարարություն և բարեկարգում

Վարչության գործառույթներ

Փողոցների բարեկարգում

 

Մայրաքաղաքի 12 վարչական շրջանների փողոցներում ընթանում են ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման և փոսային նորոգան աշխատանքները, կիրականացվեն նաև ճաքալցման և հողային պաստառով (գրունտային) փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքները:
Ընթանում են Մաշտոցի պողոտա-Գր.Լուսավորիչ տրանսպորտային հանգույցի թունելային հատվածի բարեկարգման և «Զվարթնոց» օդանավակայանից մինչև Արգավանդ կամուրջ ճանապարհահատվածի բարեկարգման և դիզայներական ձևավորման աշխատանքները:
Ավարտվել են Մոսկովյան փողոցի՝ Նալբանդյան փողոց-Մաշտոցի պողոտա հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները:
Ավարտվել են նաև Մոսկովյան, Շիրակի և Մանանդյան փողոցների ոռոգման ցանցերի կառուցման աշխատանքները: Ընթացքի մեջ է Հրազդանի կիրճ-Արաբկիրի զբոսայգու պոմպակայանի կառուցման աշխատանքները:
Ընթանում են 2018թ. ծրագրով նախատեսված եզրաքարերի վերանորոգման, հենապատերի ընթացիկ նորոգման, մայթերի սալիկապատման, մետաղական ցանկապատերի ուղղման, ներկման և թեքահարթակների կառուցման, վնասվածների վերանորոգման աշխատանքները։
2018թ. ծրագրերով շահագործվում են թվով 35 ջրային կառույցներ և շատրվաններ:
Պահպանման ծառայություններ են մատուցվում և շահագործվում են Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում ընդգրկված թվով 37 կամուրջները, ուղեանցերը, տրանսպորտային հանգույցները, վերգետնյա անցումները և կամրջային կառույցները։

 

Շենքերի բարեկարգում

 

Երևանի քաղաքապետարանի 2018թ. ծրագրով նախատեսված Աջափնյակ, Արաբկիր, Ավան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Նոր Նորք, Շենգավիթ և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների թվով 67 բազմաբնակարան շենքերի շքապատշգամբների վերանորոգման աշխատանքները սկսվել են, նախատեսվում է վերանորոգել թվով 147 պատշգամբներ:
Ավարտվել են Ֆուչիկի հ.23 երրորդ աստիճանի վնասվածության բազմաբնակարան շենքերի վերականգնման-ամրացման աշխատանքները (2-րդ փուլ), Գ.Նժդեհի հ.56ա շենքում վերականգնման-ամրացման աշխատանքները շարունակվում են:

 

Հանգստի գոտիների ստեղծում


Մայրաքաղաքի կանաչ գոտու պահպանման և ավելացման նպատակով քաղաքապետարանի ծրագրերով իրականացվում են հանգստի գոտիների ստեղծման, ինչպես նաև գործող զբոսայգիների, պուրակների վերակառուցման և բարեկարգման աշխատանքները։
Ավարտվել են Էրեբունի-Երևանի 2750-ամյակի այգու բարեկարգման աշխատանքները:
Ընթանում են Էրեբունի-Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակի այգու հիմնման աշխատանքները:
Վերակառուցման և բարեկարգման աշխատանքներ կիրականցվեն նաև Կոմիտասի անվան զբոսայգում:

 


Կրթական, արտադպրոցական, առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում

 

2018թ-ին Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրով վերանորոգման աշխատանքներ կիրականացվեն թվով 21 մանկապարտեզներում և 1-ը կվերանորոգվի Նոր Նորք վարչական շրջանի ծրագրով:
Այժմ վերանորոգման աշխատանքներն ավարտվել են թվով 3 մանկապարտեզներում, ընթացքի մեջ են՝ թվով 11-ում, ևս 8 մանկապարտեզների վերանորոգման և բակերի բարեկարգման աշխատանքները կսկսվեն առաջիկա օրերին՝ պայմանագրերը կնքվելուց հետո:
Տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ են ընթանում թվով 4 պոլիկլինիկաներում, մնացած 6-ում կատարվում են նախապատրաստական աշխատանքներ:

 

Բակային տարածքների բարեկարգում

 

Երևան քաղաքի բակային տարածքներում առկա են թվով 132 ֆուտբոլի դաշտեր: Երևանի քաղաքապետարանի 2018թ. ծրագրով շարունակվում են վարչական շրջանների տարածքներում մինի ֆուտբոլի դաշտերերի կառուցման աշխատանքները:
Նախատեսված է 6 դաշտերից 2-ում՝ Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Տիչինայի 2-րդ նրբանցքի հ.121 դպրոցի բակում և Էրեբունի վարչական շրձանի Խաղաղ Դոնի հ.27 շենքի բակում մինի-ֆուտբոլի դաշտերի կառուցման աշխատանքները ավատվել են, 1-ում՝ Դավթաշեն վարչական շրջանի 3-րդ թաղամասի հ.7 հանրակացարանի և հ.6/2 շենքի բակում՝ ընթացքի մեջ է:
Պատվիրված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ստանալուց հետո, գնման հայտեր կներկայացվեն ևս 3 մինի-ֆուտբոլի դաշտերի կառուցման աշխատանքների համար՝ Ավան, Նոր Նորք և Շենգավիթ վարչական շրջաններում:

 


Հուշարձանների վերանորոգում և պահպանում

 

Երևանի քաղաքապետարանի 2018թ. ծրագրով նախատեսված մայրաքաղաքի հուշարձանների պատվանդանների վերանորոգման աշխատանքների պայմանագիրը կնքվել է, այն կիրականացվի քաղաքապետարանի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքների հիման վրա:
Արամի փողոցում ՀՀ պետական և հասարակական գործիչ Արամ Մանուկյանի հուշարձանի պատվանդանի կառուցման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներն ավարտվել են, ընթանում են արձանի տեղադրման աշխատանքները:

Լուսանկարներ