ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շինարարություն և բարեկարգում

Վարչության գործառույթներ

Փողոցների բարեկարգում


Մայրաքաղաքի փողոցների, մայթերի և բակային տարածքների ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգումն ավարտման փուլում է: Անհրաժեշտության դեպքում կկատարվեն փոսային նորոգման և ճաքալցման աշխատանքներ:
Ավարտվել է մայթերի սալիկապատումը:
Շարունակվում են եզրաքարերի վերանորոգման, հենապատերի ընթացիկ նորոգման, մետաղական ցանկապատերի ուղղման, ներկման, թեքահարթակների և աղբամանների հարթակների կառուցման աշխատանքները։ Վերանորոգվում է փոթորկից փլուզված Մոլդովական հ.հ.25/2, 25/3 շենքերի հարակից հենապատը:
2017թ. ծրագրերով շահագործվում և սպասարկվում է 35 ջրային կառույց։
Շահագործվում և սպասարկվում են նաև Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում ընդգրկված 37 կամուրջ, ուղեանց, տրանսպորտային հանգույց, վերգետնյա անցում և կամրջային կառույց, անհրաժեշտության դեպքում դրանք նաև վերանորոգումը։


Շենքերի բարեկարգում


2017թ. ծրագրով ավարտին են հասցվում բազմաբնակարան շենքերի շքապատշգամբների վերանորոգման աշխատանքները: Աշխատանքներն կատարվել են Աջափնյակ, Արաբկիր, Ավան, Էրեբունի, Կենտրոն, Մալաթիա-Սեբաստիա, Նոր Նորք, Շենգավիթ և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջաններում, վերանորոգվել են շուրջ 165 պատշգամբներ:
Կատարվել են Պուշկինի հ.44 հասցեի շենքի հ.9 բնակարանի փլուզված շքապատշգամբի ապամոնտաժման և նորի կառուցման աշխատանքները:
Քանդվել է Տիգրան Մեծի պողոտայի հ.47՝ 4-րդ կարգի վթարային շենքը:
Ընթանում են Ֆուչիկի փողոցի հ.23 երրորդ աստիճանի վնասվածության բազմաբնակարան շենքի վերականգնման-ամրացման 1-ին փոիլով նախատեսված աշխատանքները:

 

Հանգստի գոտիների ստեղծում


Մայրաքաղաքի կանաչ գոտու պահպանման և ավելացման նպատակով իրականացվում են հանգստի գոտիների ստեղծման, ինչպես նաև գործող զբոսայգիների, պուրակների վերակառուցման և բարեկարգման աշխատանքներ։
2017թ. ծրագրով իրականացվել է «Կարապի լիճ» զբոսայգու տարածքի բարեկարգումը:

 

Կրթական, արտադպրոցական, առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում


2017թ. ծրագրով հիմնանորոգման աշխատանքներ են կատարվել Երևանի 27 մանկապարտեզներում, այդ թվում վերանորոգվել է նաև Շենգավիթի հ.138 մանկապարտեզի փոթորկից քանդված տանիքը:
Ավարտվում է Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի մարզադպրոցին կից մարզասրահի հիմնանորոգումը:
Ավարտվել են Երևանի 7 համարբուժարանների լուսամուտների փոխարինման աշխատանքները:
Շարունակվում է Շենգավիթի պատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի և Աջափնյակի Ա.Գաբրիելյանի անվան երաժշտական դպրոցի հիմնանորոգումը:

 

Բակային տարածքների բարեկարգում

 

Երևանի բակային տարածքներում առկա է 126 ֆուտբոլի դաշտ: Քաղաքապետարանի 2017թ. ծրագրով կառուցվել է ևս 6 փոքր դաշտ՝ Աջափնյակ, Դավթաշեն, Նորք-Մարաշ, Նոր Նորք, Քանաքեռ-Զեյթուն և Շենգավիթ վարչական շրջանների բակերում:
Տարեվերջին մայրաքաղաքում կունենանք ֆուտբոլի 132 փոքր դաշտ:

Լուսանկարներ