ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի փողոցներում քարաթափումների կանխարգելման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

09.12.2019

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի փողոցներում քարաթափումների կանխարգելման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ