ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Թղթի և թունավոր նյութերից պատրաստված թափոնների համար թափոնատեղերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

23.01.2020

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/32  ծածկագրով  թղթի և թունավոր նյութերից պատրաստված թափոնների համար թափոնատեղերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ