ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

«Շտապօգնություն» ՓԲԸ-ի հ.հ 1, 2 և 4 ենթակայանների շենքերի հիմնանորոգում

31.01.2020

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/35 Երևան քաղաքի «Շտապօգնություն» ՓԲԸ-ի հ.հ 1, 2 և 4 ենթակայանների շենքերի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ