ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

«Երևանտրանս» ՓԲԸ-ի տարածքում մեքենաների փակ կայանատեղի նոր մուտքի և պահակակետի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

05.02.2020

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/38 Երևան քաղաքի «Երևանտրանս» ՓԲԸ-ի տարածքում մեքենաների փակ կայանատեղի նոր մուտքի և պահակակետի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ