ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Ավան վարչական շրջանի փողոցներում եզրաքարերի վերանորոգում

10.02.2020

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/41  Երևան քաղաքի  Ավան վարչական շրջանի փողոցներում եզրաքարերի վերանորոգման  աշխատանքներ ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ