ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շենգավիթ վարչական շրջանի փողոցնների եզրաքարերի վերանորոգում

21.02.2020

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/46  Շենգավիթ վարչական շրջանի փողոցնների եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ