ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

26.02.2020

Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ