ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

26.02.2020

Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ