ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի բակային տարածքների մանկական խաղահրապարակներում ռետինե հատակների տեղադրում

21.02.2020

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/61  Երևանի բակային տարածքների մանկական խաղահրապարակներում ռետինե հատակների տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ