ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Դավթաշեն վարչական շրջանի փողոցների եզրաքարերի վերանորոգում

21.02.2020

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/66 Դավթաշեն վարչական շրջանի փողոցների եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ