ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

«Ուղղությունների նախնական ցուցիչ» 6.9.1 ճանապարհային նշանների տեղակայման նպատակով՝ ըստ տեղաբաշխման վայրերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվություն

20.01.2021

Երևանում «Ուղղությունների նախնական ցուցիչ» 6.9.1 ճանապարհային նշանների տեղակայման նպատակով՝ ըստ տեղաբաշխման վայրերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր, ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-21/14  մրցույթի հղումը: