ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հակոբ Հակոբյան փողոցի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն

11.02.2020

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/27  ծածկագրով հայտարարված Երևանի Հակոբ Հակոբյան փողոցի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման
ընթացակարգի հայտարարությունը և  հրավերը:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ