ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Ջրային կառույցների շահագործում և պահպանում

01.11.2019

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/6 Երևան քաղաքի ջրային կառույցների շահագործման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերում:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ