ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում

12.02.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/46 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ