ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում

12.02.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/57

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ