ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար միջոցառումների ձեռքբերում

15.02.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար միջոցառումների ձեռքբերում ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/43:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ