ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերում

25.06.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/123 ծածկագրով համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերում