ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերում

27.06.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/124 ծածկագրով համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի  ձեռքբերում:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ