ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Միանգամյա օգտագործման բաժակների ձեռքբերում

14.06.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/133 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ