ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Համակարգչիչների ձեռքբերում

01.07.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/136 ծածկագրով համակարգչիչների ձեռքբերում:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք  այստեղ