ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հուշամեդաների ձեռքբերում

01.07.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/146 ծածկագրով հուշամեդաների ձեռքբերում:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ