ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Համակարգչի և համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում

16.07.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/152 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչի և համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ