ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մարզահագուստի ձեռքբերում

12.07.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/155  ծածկագրով  մարզահագուստի ձեռքբերում