ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տտեսական աապրանքների ձեռքբերում

19.07.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տնտեսական աապրանքների ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/162 ծածկագրով անցկացվող գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ