ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում

19.07.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/167 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ