ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար նստարանների ձեռքբերում

30.07.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/172 ծածկագրով` Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար նստարանների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

 


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ