ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մարզագույքի ձեռքբերում

05.08.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար մարզագույքի ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/174 ծածկագրով գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ