ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Գրասենյակային ապրանքների և նյութերի ձեռքբերում

19.08.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների և նյութերի ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/183 ծածկագրով գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ