ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Գրասեյնակային ապրանքների ձեռքբերում

29.10.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/204 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասեյնակային ապրանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ