ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Գունավոր տպիչի ձեռքբերում

03.10.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/205 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գունավոր տպիչի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ