ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում

29.03.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/31 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում:Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ