ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում

10.12.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/13 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ