ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Վերմակների ձեռքբերում

25.11.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/2 ծածկագրով վերմակների ձեռքբերման հրավերները:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ