ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հատուկ նշանակության ճանապարհային մեքենաների ձեռքբերում

16.10.2020

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/206 ծածկագրով հատուկ նշանակության ճանապարհային մեքենաների ձեռքբերում

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ