ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում

12.02.2020

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/54 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ