ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունների ծրագրի իրականացում

14.08.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/112 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար երկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունների ծրագրի իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ