ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արամ Խաչատրյան փողոցի ոռոգման ցանցի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացություն

24.09.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/135 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Արամ Խաչատրյան փողոցի ոռոգման ցանցի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարության հղումը:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ