ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էրեբունի վարչական շրջանի հ.72 մանկ. ջեռուցման համակարգը հ.178 հիմնական դպրոցի համակարգից առանձնացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրում

02.10.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/136 Էրեբունի վարչական շրջանի հ.72 մանկ. ջեռուցման համակարգը հ.178 հիմնական դպրոցի համակարգից առանձնացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարության հղումը:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ