ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի «Շտապօգնություն» ՓԲԸ-ի հ. 5 ենթակայանի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

17.10.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/157 ծածկագրով կազմակերպված Երևան քաղաքի «Շտապօգնություն» ՓԲԸ-ի հ. 5 ենթակայանի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

 


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ