ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի տարածքում գտնվող նստարանների, խաղային սարքավորումների, զրուցատաղավարների, աղբամանների, խաղադաշտերի և անցուղիների վերանորոգման նախահաշվային փաստաթղթերի կազում

21.05.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/50 ծածկագրով հայտարարված Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի տարածքում գտնվող նստարանների, խաղային սարքավորումների, զրուցատաղավարների, աղբամանների, խաղադաշտերի և անցուղիների վերանորոգման նախահաշվային փաստաթղթերի կազման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը ևհրավերը: