ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երրորդ աստիճանի վնասվածության բազմաբնակարան շենքերի վերականգնման-ամրացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր կազմելու և փորձաքննության եզրակացության տրամադրում

24.06.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/63Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար երրորդ աստիճանի վնասվածության բազմաբնակարան շենքերի վերականգնման-ամրացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմելու և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ