ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նոր Նորք վարչական շրջանի տարածքի գոտևորման նախագծի մշակման քաղաքաշինական աշխատանքների ձեռքբերում

11.07.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/68 ծածկագրով Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի տարածքի գոտևորման նախագծի մշակման քաղաքաշինական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք  այստեղ