ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի վերանորոգում

16.09.2020

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում, ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/132   մրցույթի հղումը: