ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

16-րդ թաղամասի ոռոգման նպատակով պոմպակայանի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

04.08.2020

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-20/13 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի 16-րդ թաղամասի ոռոգման նպատակով պոմպակայանի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ