ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

«Երքաղլույս» ՓԲԸ-ի ավտոշարասյան տարածքի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական աշխատանքներ

16.09.2020

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-20/34 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` «Երքաղլույս» ՓԲԸ-ի ավտոշարասյան տարածքի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ